ArrangementlisteARRANGEMENTER I 2021.

Til alle medlemmer i Pelargonieklubben Nordjylland.


Kære medlemmer!

 

Vi aflyser generalforsamlingen i år. Og holder ordinær generalforsamling igen

lørdag den 27. februar 2022.  Den nuværende bestyrelse og suppleanter fortsætter til denne dato. Det godkendte regnskab fra 2020 vedhæftes denne mail.

Vi tager de planlagte private arrangementer vi må i løbet af sommeren når forsamlingsforbuddet hæves til min. 25 personer, dog må vi afvente

forudsætninger for Østre Anlæg den 19. juni i Aalborg?

Ellen og Finn har valgt at aflyse Bangsbo Blomsterfestival den 5. og 6. juni 2021,

 

Der bliver ikke udsendt medlemsblad i år.

I vil alle få tilsendt en mail mindst en uge før når der kan afholdes et arrangement,

Ligesom det er lagt ud her på hjemmesiden

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 


Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god jul og vi glæder os til at se jer alle i 2021.


Lørdag den 3. juli 2021  kl. 10.00 til 14.00

Pelargoniedag hos Lisbeth og Villy Sørensen, Gyldenlakvej 12, 9400 Nørresundby. Denne dag er klubbens medlemmer velkommen til at stå et sted i haven med egne pelargoniestiklinger til salg. Arrangementet vil blive bragt i Nordjyskes lokalaviser. Medbring selv proviant og drikkevarer. Vi har bestilt godt vejr og håber på et godt fremmøde, alle er velkomne. Hvis I vil deltage med salg af pelargoniestiklinger (kun medlemmer af PKN) skal I kontakte Lisbeth eller Villy senest den 27. juni på mail: villyoglisbeth@gmail.com eller på tlf. Lisbeth 3082 7974 eller Villy 4042 9904.KØR SELV TUR LØRDAG DEN 17.JULI 2021 KL. 09.30 til 15.00

I år skal vi vestpå. Vi kører til Mallehaven i Ranum hos Birthe M. Pedersen, Malle Kirkevej 17, 9681 Ranum, hvor vi mødes kl. 09.30. Mallehaven er en frodig landbohave med mange stauder og liljer. Haven er blevet udvidet igennem årene og der er en del stier med grus. Planter kan købes i haven. Her skal vi være på besøg fra 9.30 til 11.30.

Næste stop kommer vi til ved at køre over Aggersundbroen, for vi skal besøge Lene Jensen i hendes have, som hun kalder ”Bedstemors have”. Lene Jensen, Nørtorupvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev. Vi ankommer ved 12-tiden. Denne have er en stor landbohave, som er hyggelig og frodig med mange rum, blandt andet et rum med en japansk have. Her er det hovedsageligt stauder og buske og træer, roser og georginer. Planter kan også her købes i haven. Vi spiser vores medbragte madpakker og kaffe i haven og i tilfælde af dårligt vejr, trækker vi indenfor i maskinhuset!. Klubben giver kage til kaffen, inden vi kører hjem.

Begge haver er uden entré.

Tilmelding hos Birgitte, 2227 7901 senest den 12.juli.