ArrangementlisteARRANGEMENTER I 2021.

Til alle medlemmer i Pelargonieklubben Nordjylland.

 

Vi håber at I er kommet godt ind i det nye år.

Generalforsamling som var planlagt til den 27. februar 2021 må vi desværre udsætte til enten den 20. eller den 27. marts, der kommer flere oplysninger så hurtigt som muligt, nu venter vi på nyt fra Mette F, om hvor mange vi må samles til den tid, vi håber virkelig at der snart bliver mere normale tider.

Vi planlægger gartneribesøg, havebesøg som vi plejer, og håber at Bangsbo Blomsterfestival og Østre Anlæg plantemarked ikke igen må aflyses.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Arrangementer for hele 2021 bliver lagt her på siden efter godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god jul og vi glæder os til at se jer alle i 2021.


NB. Arrangementer markeret med *
Alle medlemmer er velkomne til at komme med pelargoniestiklinger og planter til salg på klubbens markerede arrangementer, medlemmerne afregnes med stiklingens/plantens salgspris fratrukket 3,- kr. som går til klubbens kasse.
Husk: Stiklingen/planten skal være forsynet med:
1) art eller sortsnavn og medlemsnummer.
2) medlemsnummer og pris (stikskilte).
Ved besøg til åbne haver er i altid velkomne til at medbringe stiklinge til bytte/salg. Her er der ikke "afgift" til klubben.